/ Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Op school vragen we een ouderbijdrage, die wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage is. Om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat de bijdrage betaald wordt. Zonder de ouderbijdrage kunnen de activiteiten op school niet georganiseerd worden.

Voor het schooljaar 2022 – 2023 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage voor de leerlingen in de groepen 1 t/m 7 €40,-. Dit is inclusief een eventueel schoolreisje en/of andere leerzame, culturele uitstapjes. Voor de leerlingen in groep 8 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €15,- per leerling. Voor het schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd van €75,- per leerling. Voor leerlingen die later instromen geldt een ander bedrag: vanaf 1 januari 2023 is dat €30,- en vanaf 1 maart is dat €20. Voor kinderen die na het plaatsvinden van de schoolreisjes worden ingeschreven, wordt geen bijdrage gevraagd.

In november of december ontvang je via onze ouderportal een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. Je kunt het bedrag in een keer betalen of in vier gelijke termijnen.

Stichting Leergeld

Het kan voorkomen dat je door financiële problemen de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen. In zo’n geval kun je een beroep doen op Leergeld Parkstad. Zij helpen niet alleen bij schoolse zaken, maar bij veel meer dingen die te maken hebben met ondersteuning voor je kind.

Kijk voor meer informatie op leergeldparkstad.nl