/ Leerlingenraad Obs Wereldwijs

Leerlingenraad Obs Wereldwijs

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar meer verantwoordelijk voor. Daarom heeft Obs Wereldwijs een leerlingenraad! De leerlingenraad is te vergelijken met de medezeggenschapsraad (MR), maar dan op het niveau van leerlingen.

De leerlingenraad van Obs Wereldwijs bestaat uit zes leerlingen uit groep 5 tot en met 8 die alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. De verkiezingen voor de leerlingenraad worden samen met de leraar gedaan. De vergaderingen van leerlingenraad worden samen met de directie gevoerd.

Iedere zes weken komt de leerlingenraad van Obs Wereldwijs bij elkaar om te vergaderen. Ze bespreken samen met de directie wat er beter zou kunnen op school. Dat doen ze aan de hand van ideeën en aandachtspunten, die door andere leerlingen zijn ingebracht. Daarnaast wordt iedere vergadering een onderwijsinhoudelijk thema besproken. De stem van onze leerlingen helpt ons om nog beter onderwijs te geven. De notulen die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden met de leerlingen en leerkrachten gedeeld.

Waarom heeft Obs Wereldwijs een leerlingenraad?