/ Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op Obs Wereldwijs streven we naar een goed evenwicht in het aanleren van kennis en praktische vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Wij willen daarbij geen onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke vakgebieden. Natuurlijk is het wel zo dat we meer tijd besteden aan de vakken taal, rekenen en lezen, omdat zij de basis vormen voor alle andere vakgebieden. Ook wereldoriënterende en expressievakken hebben een prominente plek in het lesprogramma. In de kleutergroepen komen de leerlingen op een aangepaste manier in aanraking met alle vak- en vormingsgebieden. Wij spreken dan over de brede ontwikkeling die zo kenmerkend is voor de leeftijdsfase van de kleuters.

Wij richten ons op goed onderwijs met optimale opbrengsten en realiseren zich dat het versterken van de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen een belangrijke factor is. Betrokkenheid dient als een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Dit proberen wij te realiseren door in hun onderwijs aan te sluiten bij de behoeften van kinderen en die dingen die de kinderen al weten en kunnen. Het onderwijs start daarom altijd vanuit de veilige context en is betekenisvol voor kinderen.

Bovendien leren we in dat kader steeds meer rekening te houden met de verschillende leerstijlen en talenten van kinderen door aandacht te besteden aan de verschillende intelligenties. In een complexe maatschappij hebben kinderen vooral behoefte aan het leren begrijpen van de complexiteit. Wij proberen samen met hen de samenhang tussen de dingen te ontdekken. Om de kwaliteit van de samenwerking en het communiceren van kinderen te vergroten is er vanaf de kleuterperiode al veel aandacht voor de verschillende vormen van coöperatief leren.