/ Ons profiel

Ons profiel

Onderwijs is veel meer dan het overdragen van kennis, vaardigheden en het klaarstomen voor de maatschappij. Obs Wereldwijs heeft ook een maatschappelijke opdracht en wordt geacht een bijdrage te leveren aan de samenleving en de directe omgeving. We vervullen deze taak vanuit de kernwaarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect, tolerantie en emancipatie.

Obs Wereldwijs wil een kindgerichte school zijn. De school draagt zorg voor de totale ontwikkeling van elk kind dat aan haar wordt toevertrouwd. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn en hoeft zich niet te meten aan andere kinderen of de omgeving. Een kind mag zich ontwikkelen volgens zijn of haar eigen maatstaven. Relaties, autonomie en competentie staan centraal in het onderwijs en de opvoeding op Obs Wereldwijs. Wij hopen zo bij te dragen aan de groei van een gelukkig, zelfstandig en zelfbewust mens, dat samen met anderen kan en wíl presteren. Zo leggen we een basis voor levenslang leren met elkaar, wat bijdraagt aan persoonlijk geluk en een betere samenleving.

Relatie… Je hoort erbij!

Wij luisteren naar wat de kinderen ons te vertellen hebben en tonen interesse in hun belevingswereld. Op die manier tonen wij respect, accepteren en waarderen wij ieder kind zoals het is. In de vertrouwelijke sfeer laten we kinderen met elkaar praten en samenwerken. Zo ontwikkelen kinderen vertrouwen en relaties.

Autonomie… Je kunt al veel zelf!

Wij benaderen kinderen vanuit respect voor de eigen autonomie. Ieder kind is in staat om zelfstandig initiatieven te nemen en keuzes te maken. Ook is ieder kind in staat om verantwoordelijkheid te dragen voor de genomen beslissingen. Hier houden we al vanaf de kleutergroepen rekening mee.

Competentie… Je kunt al heel wat!

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen handelen vanuit een gevoel van competentie. Wij richten ons onderwijs zo in, dat kinderen zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en leren daar tevreden mee te zijn. Elk kind heeft zijn eigen talenten en is op zijn eigen specifieke manier knap. Het is dan ook goed als een kind zijn talenten kent en benut. Op Obs Wereldwijs mogen kinderen gerust fouten maken, want dit is onlosmakelijk verbonden met leren.

Wil je bij ons werken?

Wij bieden jou volop ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Bekijk alle vacatures op www.werkenbijmovare.nl of neem contact met ons op