/ Onze school

Onze school

De wereld wordt nadrukkelijk benoemd in de naam van onze school, want hier leer je hoe je op een goede manier met de wereld kunt omgaan. De kennis, vaardigheden en houding die daarbij van pas komen, vormen de kern van ons onderwijsprogramma. Wij richten ons op de ontwikkeling van onze leerlingen tot gelukkige mensen. Mensen die respectvol omgaan met zichzelf én anderen en zorgen dat de mooie aspecten van de wereld blijven voortbestaan voor de toekomstige generaties. Zo leer je tijdens wereldoriëntatie ook hoe onze wereld in elkaar steekt en welke mensen hier samen met ons leven. Eenieder met zijn eigen verwachtingen, waarden, normen en diversiteit.

Ook zijn we bewust bezig met gezonde voeding en beweging. Het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst sluit hier naadloos op aan. Het programma richt zich op gezonde voeding, veel en gevarieerde beweging en een breed aanbod aan culturele en kunstzinnige activiteiten. Daarnaast zijn goed leren rekenen, lezen en schrijven ook onmisbaar in ons onderwijs, evenals intensief samenwerken, kritisch denken, open communiceren en ICT-geletterdheid.