/ Klachtenregeling

Downloads

Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Het is een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokken wordt gediend, maar ook het belang van de school.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school, zullen in onderling overleg met de ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Mocht het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk zijn of is de afhandeling niet naar wens? Dan kun je een beroep doen op de klachtenregeling.

Wil je meer informatie over de (procedure van de) klachtenregeling? Kijk dan hier.