Groep 8a en 8b op bezoek in het gemeentehuis van Landgraaf

Tijdens het educatieve programma Democracity hebben de leerlingen samen aan hun eigen stad gebouwd: hebben ze gekozen voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget was beperkt dus helaas kon niet alles een plaats krijgen in de stad. Tijd dus om samen keuzes te maken. Om het eens te worden over die keuzes richtten de leerlingen verschillende politieke partijen op, schreven ze korte partijprogramma’s en gingen ze met elkaar in debat. Uiteindelijk werd er gestemd en kon de stad afgebouwd worden. 

Na het spel konden de leerlingen vragen stellen aan de burgemeester van Landgraaf en enkele raadsleden die aanwezig waren. De leerlingen hoorden hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad. Ook konden zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de gemeente Landgraaf. 

Democracity werd gespeeld in de raadzaal van Landgraaf met behulp van een speelkleed en blokken met voorzieningen. Leerlingen mochten plaatsnemen op de raadzetels achter de microfoons. In twee uur tijd hebben de leerlingen ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Zo maakten zij op een laagdrempelige en speelse manier kennis met de gemeentepolitiek en democratische besluitvorming.