Schooltijden

Schooltijden:

De school start elke dag om half negen. Om tien voor half negen gaat de eerste bel. De leerlingen lopen naar hun rij en de leerkracht komt naar buiten. Even voor half negen gaat de leerkracht met zijn groep naar binnen.

De school eindigt dagelijks om half vier. De kinderen worden door de leerkracht naar het speelplein gebracht. Alleen op woensdag hebben de leerlingen van alle groepen al om kwart voor een vrij. De groepen 1 t/m 4 hebben bovendien vrijdag om kwart voor een vrij.